пятница, 21 октября 2016 г.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку України)
вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81
web: http://www.me.gov.ua , е-mail: meconomy@me.gov.ua , код ЄДРПОУ 37508596
18.10.2016  № 4503-04/33119-07
На № ___________ від ___________
Шановна Олено Василівно!
Міністерство  економічного  розвитку  і  торгівлі  України  повідомляє,  що
27-28  жовтня  2016  року  в  м. Полтава  відбудеться  друге  засідання  Наукової 
ради з туризму та курортів  (далі  –  Засідання). Засідання проходитиме у Вищому 
навчальному  закладі  Укоопспілки  «Полтавський  університет  економіки  і 
торгівлі» (м. Полтава, вул. Коваля, 3).
З  огляду  на  викладене,  запрошуємо  Вас  взяти  участь  у  вищезазначеному
Засіданні (проект програми додається).
У  разі Вашої зацікавленості щодо участі  у  Засіданні  просимо інформувати 
Мінекономрозвитку  до  24.10.2016  року  за  тел: 38 (044) 253-9481, 
e-mail: ashenin@me.gov.ua (з приміткою "Наукова рада"). 
При цьому просимо надати пропозиції:
до проекту Порядку денного Засідання,
до  виступів,  згідно  з  порядком  денним,  з  зазначенням  орієнтовної  теми 
виступу (Регламент до 10 хв.),
пропозиції до проекту протоколу Засідання.
З  приводу  розміщення  звертатись  до  організаторів  Засідання  -  доцента 
ВНЗУ  «Полтавський  університет  економіки  і  торгівлі»  Барибіної  Я. О., 
тел. (05322)50-12-16 e-mail: barybinaya@ukr.net.
Додаток:    на _6_ арк.
З повагою,
Директор  департаменту
туризму та курортів Іван ЛІПТУГА
Директорові  ЕкоЕтноАгросадибка-музей  салон-студія  "Лялина
Світлиця"
ЩЕРБАНЬ О. В.
проект

ПРОГРАМА
другого засідання Наукової ради з туризму та курортів
27-28 жовтня 2016 року,
м. Полтава, вул. Коваля 3,
Вищий  навчальний  заклад  Укоопіспілки
«Полтавський  університет  економіки  і
торгівлі», Зал засідань
27 жовтня 2016 р
8:30 – 10:30  Реєстрація учасників
10:30-11:30  Перша  частина:  зустріч  з  керівництвом  області,  міста  та  представниками
туристичного бізнесу м. Полтава
Вітальне  слово  НЕСТУЛІ  Олексія  Олексійовича  –  ректора   Вищого  навчального
закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торігвлі» університету
Вітальне  слово  ЛІПТУГИ  Івана  Леонідовича  –  директора  департаменту  туризму
та курортів Мінекономрозвитку, заступника голови Ради
Влада   ПІСОЦЬКИЙ  Андрій  Анатолійович  -  перший  заступник  голови
облдержадміністрації
ОНІЩУК  Лариса  Миколаївна  –  в.о.  начальника  управління  інфраструктури  та
туризму
ПАВЛОВ  Віталій  Володимирович  відділ  туризму  та  культурної  спадщини
Управління культури міськвиконкому
Бізнес та
громадські
організації
Громадська  організація  «Обласний  туристичний  кластер»,  Спілка  екскурсоводів
Полтавщини,  Полтавська  обласна  федерація  спортивного  туризму,  Громадська
організація  «Велополтава»,  Регіональне  відділення  «Спілка  сприяння  розвитку
сільського та зеленого туризму Україна», Туристичний клуб «IN GREEN»
11:30 -11:45  перерва (банкетна зала університету)
11:45 –13:30  Друга частина Засідання Наукової Ради
13:30 –14:00  Обідня перерва (за власний рахунок членів Ради в кафе Університету)
14:00 –15:30  Продовження Засідання Наукової Ради
15:45 –17:30  Оглядова екскурсія містом
18:00  Вечеря (за рахунок приймаючої сторони)
28 жовтня 2016 р
9:00 – 10:00  Підведення підсумків засідання Наукової Ради
10.00 -16:00  Технічний візит. Ознайомлення з туристичним потенціалом Полтавщини
16:00  Від'їзд
Проект
Засідання Наукової ради 27.10.2016
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Наукової ради з туризму та курортів
1.  Звіт щодо виконання протокольних рішень засідання Наукової ради від
30.05.2016.
2.  Обговорення  завдань,  визначених  постановою  Верховної  Ради
України від 13.07.2016 № 1460-VІІІ «Про Рекомендації парламентських слухань
на тему: «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку
та інвестиційної привабливості України»:
  розроблення  стандартів  вищої  освіти  за  спеціальностями «Туризм»,
«Готельно-ресторанна  справа»  та  інших,  за  якими  здійснюється  підготовка
фахівців  для  сфери  туризму  за  відповідними  рівнями  вищої  освіти,  з  урахуванням
пропозицій  галузевих  об’єднань  організацій  роботодавців  у  сфері  туризму  щодо
професійних компетентностей (професійних стандартів) фахівців у сфері туризму та
запровадження  їх  в  освітню  діяльність  вищих  навчальних  закладів  (абзац  перший
підпункту 15 пункту 3 Рекомендацій парламентських слухань);
  протягом  2016-2017  років  гармонізувати  кваліфікаційні  вимоги  та
стандарти  вищої  освіти  у  вищих  навчальних  закладах,  що  забезпечують
підготовку фахівців для сфери туризму, та стандарти професійної підготовки  (абзац
другий підпункту 15 пункту 3 Рекомендацій парламентських слухань);
  проведення  конкурсів  молодіжних  стартапів  у  сфері  туризму  із
залученням інвесторів  (абзац двадцять п’ятий підпункту 13 пункту 3 Рекомендацій
парламентських слухань);
  впровадження  протягом  2016-2017  років  рекомендованої  Всесвітньою
туристичною  організацією  (UNWTO)  системи  сателітних  рахунків  у  сфері
туризму,  яка  дасть  змогу  визначати  реальний  внесок  туризму  в  соціально -економічний розвиток держави та окремих регіонів (абзац одинадцятий підпункту
13 пункту 3 Рекомендацій парламентських слухань).
  розробка Методики розрахунку обсягів туристичної діяльності.
3.  Обговорення переліку прийнятих національних стандартів з туризму,
гармонізованих  з  міжнародними  та  європейськими  нормативними  документами
(додається), та пропозицій щодо необхідності їх доповнення.
4.  Інші питання. 

Комментариев нет:

Отправить комментарий