понедельник, 13 июня 2016 г.

Щербань Олена - етнолог, етнограф, історик, керамолог, культуролог, краєзнавець, майстер з виготовлення української традиційної ляльки-мотанки, обрядової ляльки з тіста, колекціонер українського глиняного посуду, тканинної ляльки, провідний популяризатор-експерт традиційної культури Полтавщини, Харківщини та Сумщини, творів українського традиційного мистецтва та народного побуту, активна суспільно-громадська діячка, експерт з народної обрядової, гончарської та гастрономічної культури українців.
Кандидат історичних наук (Львів, 2012).
Автор понад наукових та науково-популярних 200 публікацій з проблематики керамології, етнопедагогіки, гончарної освіти, народного мистецтва, традиційно-побутової культури українців.
Автор
Постійний учасник Міжнародних та Всеукраїнських наукових конгресів, конференцій, семінарів, симпозіумів з проблем української етнології, культурології, історії, керамології (понад 150).
Автор блогів, що постійно оновлюються, на якому висвітлено історію та особливості гончарства відомого центру народної культури України – Опішного, подано інформацію про опішнянських та інших майстрів, цікаві етнографічні матеріали стосовно традиційної культури українців, зокрема детально висвітлено давній весільний обряд Зіньківщини, українське лялькарство, традиції хлібопечення і народної кулінарії, а також про розвиток зеленого туризму в Опішні:
Наукові інтереси: методологія історичних та антропологічних досліджень, історія й методологія етнологічних досліджень, бібліографія етнологічної науки, духовна та матеріальна культура українців; регіональні етнологічні студії, українське музеєзнавство.
У практичній площині напрямками наукових досліджень є:
матеріальна культура мешканців Наддніпрянщини, зокрема глиняний посуд у культурі харчування українців; форми, декор, призначення глиняного посуду;
етнокультурні особливості розвитку промислів і ремесел Наддніпрянщини, зокрема опішнянське гончарство та його творці; слобожанське гончарство;
народна кулінарія та її регіональні особливості; особливо тістотворчі традиції українців;
народна звичаєво-обрядова культура, зокрема весільний обряд Полтавщини; весільний обряд Слобожанщини;
етнопедагогіка, етнопсихологія;
гончарне шкільництво, передовсім діяльність гончарних навчальних закладів  Опішні та їх вплив на стан місцевого гончарства;
історія Опішні, історія Полтавщини;
українська традиційна лялька-мотанка.

Спеціальні навички:
Розробка блогів. Досвід адміністрування Internet.
Організація конференцій, проведення семінарів і тренінгів. Написання проектів, фандрейзинг.
Музейний менеджмент.


Комментариев нет:

Отправить комментарий