пятница, 23 декабря 2016 г.

Публікації Олени Щербань 2016

Щербань О.В. Проблеми експонування обрядового глиняного посуду в сучасній музейній практиці // VІ Луньовські читання Сучасна музейна експозиція: вимоги часу та нові можливості (до 60-річчя заснування Пархоміського художнього музею імені А.Ф. Луньова). Матеріали науково-практичного семінару 27 березня 2015 року. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2016. – С.75-82.
2. Щербань Олена. Етностратегія розвитку сільського зеленого туризму у Полтавщині (на прикладі етнофестивалів «Борщик у глиняному горщику») / «Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи» : [Текст] : Зб. матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Львів, 25 лютого 2016 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2016. – С.285-291.
3. Щербань Олена. Як то було : польові етнографічні матеріали, зібрані під час етнографічної експедиції в селах Зіньківського району, Полтавської області / Олена Щербань // Українська Родина. – 2016 . – № 01 . – С. 21-23.
4. Щербань Олена. Глиняний посуд через призму наукових студій Миколи Федоровича Сумцова //  Народознавчі Зошити. – 2016. - №1 (127). – С.99-104.
5. Щербань Олена. Екоагросадиба  «Лялина Світлиця» запрошує долучитися до етнокультурного простору Полтавщини через майстер-класи / Українська родина. – 2016. –  № 2. – С.41-44.
6. Щербань Олена Глиняний посуд Наддніпрянщини як складова традиційної культури харчування українців // Народознавчі зошити. № 1 (127).  –  2016 С.389-397.
7. Щербань А.Л., Щербань О.В. Опішнянський досвід проведення Етнофестивалів // Феномен Більського городища. – Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2016. – С.264-267.

8. Щербань Олена. Глиняний посуд Наддніпрянщини і технологія приготування страв у варистій печі (ХІХ–ХХ століття) / Олена Щербань // Наукові Зошити історичного факультету Львівського національного університету. Збірник наукових праць. – Львів : ЛНУ, 2016. – Вип.17. –  С.124–134.

Комментариев нет:

Отправить комментарий