понедельник, 1 декабря 2014 г.

Глиняний посуд у традиційній культурі харчування українців / Pottery in traditional Ukrainian food culture

Глиняний посуд в традиційній культурі харчування українців
ХІХ–ХХ століття: постановка проблеми 

Вивчення як цілісної так і окремих частин традиційно-побутової культури – серед актуальних і затребуваних напрямів сучасної етнології. Зокрема, сфери життєзабезпечення певної етноспільноти, одним із структурних елементів якої є культура харчування. В ній відображено етнічну і соціальну історію етносу, його історико-культурні зв’язки і контакти, вона є матеріалом для етногенетичних, культурно-історичних, етнопсихологічних реконструкцій. У структурі матеріальної бази існування соціуму їжа – один із факторів, що забезпечує функціонування живого організму як біологічної одиниці, – займає одне з центральних місць, зберігає профанно-сакральну єдність, яка дає можливість осягнути повноту народних уявлень про своє місце в системі інших культур і місце інших культур порівняно з власною. Елементи матеріальної культури українців, які належать до сфери традиційного харчування, в тому числі посуд та начиння, необхідні для приготування, подачі до столу, споживання, зберігання, транспортування їжі, є одними із найбільш стійких у часовому контексті.
Використовуваний набір посуду посідає важливе місце в традиційній культурі українців, втілює етнічні особливості, яскраво відбиває естетичні смаки, рівень та етапи культурного розвитку. Він є однією з тих особливих форм матеріального буття, що до певної міри, хоч і з різним рівнем інтенсивності, визначає своєрідність у тому числі і духовної культури етносу. Глиняний посуд – вагома складова традиційної народної культури, в якій упродовж багатьох століть український етнос демонстрував високий мистецький талант і утверджував культурні надбання. Це унікальне явище на території сучасної України, принаймні в часовому значенні, оскільки він використовується щонайменше вісім тисячоліть поспіль. Ним користуємося дотепер і, вочевидь, користуватимемося й надалі. Вивчення функціонального призначення традиційного глиняного посуду, інформаційного показника розвитку не лише гончарства, але й етноспільноти вцілому, постає важливим джерелом для з’ясування етнічних процесів, міжетнічних зв’язків і є вкрай потрібним для глибинного пізнання національних традицій, культури харчування українців, пошуку її історичних джерел, дає можливість вирішити низку питань, пов’язаних із формуванням етносередовища та регіональних прикмет. 
Далі буде

Комментариев нет:

Отправить комментарий