суббота, 5 мая 2012 г.

ОПІШНЕ чи ОПІШНЯ? / Oposhnoe or Oposhnoe?

ПРО НАЗВУ ОПІШНОГО 
Питання походження назви Опішного, як і більшості інших давніх населених пунктів слов’ян, досить складне. 
По-перше, досі достеменно невідомо коли ця назва виникла. По-друге, невідомо представники якого етносу дали це наймення. Ускладнює справу визначення етимології цієї назви той факт, що в джерелах середини XVII століття ця назва звучить по-різному.
В польських джерелах 1640-х років – Опочински (Opoczіnski, Opoczÿnski brod). Російські, лише одноразово – в 1646 році – називали місто (город) «Опошнін», пізніше – виключно «Опошня».
В українських джерелах у 1649 році місто названо Опушле, у 1654 році – Опушленськоє город Опушлинський, Опошне. Надзвичайно цікавим є лист «опушлянського» отамана Леска Носа до колонтаєвського воєводи від 19 травня 1658 року. Написано його тогочасною українською мовою. Назва міста в ньому згадується в таких відмінках: «пуд Опошним», «в Опошном».
Іноземні карти і джерела останньої чверті XVII- XVIIІ століття подають такі варіанти назви міста  як  Оponas, Obusna тощо.

Що ж могли означати ці слова? Подібні топоніми мають давні індоарійські корені, про що свідчать індоарійські паралелі – санскритське apa – „вода“ має різновиди apah, apam, apas, apsu. У ведах воно вживається в значенні найпершого з п’яти елементів світу – води.
Про давність назв з коренем Ап, Оп для слов’янського світу свідчить розповсюдженість їх серед гідронімів та топонімів у різних народів. Так у українців, у басейні Дунаю є ріка Апшиця, що тече з-під гори Апецький Плаєць північніше села Водиця Рахівського р-ну Закарпатської області. Там же є полонина Апецка, населені пункти Апшиця (сучасна Водиця), Вишня Апша (сучасне Верхнє Водяне), Середня Апша (сучасне Середнє Водяне). Нижня Апша (сучасна Діброва) – є в Тячівському районі. Там же тече потічок Апшинець. Як бачимо, в Закарпатті слово Апшиця рівнозначне Водиця, Апша означає Водяне. Отже, пов’язування назв Апса-Апша, Апсиця-Апшиця з санскр. apas, apsu – „вода“ цілком слушне.
..... а про що написано далі, читайте, будь-ласка, в книзі: 
Щербань Анатолій, Щербань Олена. Нариси з історії міста Опішне козацької доби. – Харків: Країна мрій, 2011. – 176 с.

Комментариев нет:

Отправить комментарий