вторник, 24 апреля 2012 г.

УСІМ-УСІМ МОЇ ВІТАННЯ!!! 

1 комментарий:

 1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
  Про авторське право і суміжні права

  Стаття 8. Об'єкти авторського права

  10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані пособами, подібними до фотографії;


  Кримінальний кодекс України

  Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав

  1. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.


  Кодекс України про адміністративні правопорушення

  Стаття 512. Порушення прав на об'єкт права iнтелектуальної власностi

  Незаконне використання об'єкта права iнтелектуальної власностi (лiтературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачi органiзацiї мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового вiдкриття, винаходу, корисної моделi, промислового зразка, знака для товарiв i послуг, топографiї iнтегральної мiкросхеми, рацiоналiзаторської пропозицiї, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або iнше умисне порушення прав на об'єкт права iнтелектуальної власностi, що охороняється законом, -

  тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю незаконно виготовленої продукцiї та обладнання i матерiалiв, якi призначенi для її виготовлення.

  ОтветитьУдалить